Skip to main content

Konflikty w relacji człowieka ze środowiskiem

Działalność człowieka polega głównie na przekształcaniu środowiska i podporządkowywaniu sobie natury. Te działania prowadzą do nieuchronnych konfliktów  interesów ze światem przyrody, a skutki takich zdarzeń mogą być bardzo dokuczliwe dla ludzkości. Problemem pozostaje więc takie gospodarowanie, aby zabezpieczyć zarówno potrzeby człowieka jak i zachować odpowiedni stan środowiska naturalnego.

Człowiek a środowisko

Człowiek a środowisko to siódmy (ostatni) dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o relacjach człowiek-środowisko i o konfliktach, które z nich wynikają. Obejmuje kwestie związane z atmosferą, hydrosferą, rolnictwem, górnictwem, transportem, turystyką, kwestiami krajobrazu kulturowego. Opisuje też procesy rewitalizacji.