Uczniowie Dyrektora Generalnego portalu geografia24.pl Pana dr Bartłomieja Kulasa z V LO w Gdańsku znaleźli się w gronie autorów najlepszych prac badawczych pierwszego etapu XLIX Olimpiady Geograficznej Olimpiady Geograficznej w okręgu Gdańskim; zajmując pierwsze, trzecie i piąte miejsce.


XLIX Olimpiada Geograficzna – Etap Szkolny

Oficjalne logo Olimpiady Geograficznej

Źródło: http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl

W roku szkolnym 2022/2023 pięcioro uczniów Pana dr Bartłomieja Kulasa – Dyrektora Generalnego naszego portalu, a ponadto nauczyciela geografii w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (1 miejsce w woj. pomorskim w rankingu „Perspektyw”) ukończyło z powodzeniem prace badawcze I Etapu Olimpiady Geograficznej w jej XLIX edycji.

Olimpijczycy z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku od lewej: Zuzanna Jasionek, Krzysztof Jazgarski, Filip Pęczek, dr Bartłomiej Kulas – Dyrektor Generalny, Zofia Panek, Paweł Karaszewski

Źródło: Zbiory własne.

Praca „Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego dawnej cukrowni w Pelplinie”, której autorką jest Zuzanna Jasionek z klasy 2D uzyskała 92/100 punktów, tym samym została oceniona jako ex aequo najlepsza w województwie pomorskim. Na kolejnej – trzeciej lokacie – znalazło się opracowanie Filipa Pęczka również z 2D pod tytułem „Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych dawnej Stoczni Gdańskiej”. Komisja Okręgowa przyznała za nie 91/100 punktów. Z kolei ex aequo piąte miejsce z wynikiem 89/100 punktów zajęła praca Zofii Panek z 3D pod tytułem „Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego “Stary Browar” w Poznaniu”.

Do kolejnego etapu awansowali także pozostali kandydaci olimpijscy z VLO w Gdańsku – Krzysztof Jazgarski z 2D z wynikiem 83/100 punktów za pracę „Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego dawnego Browaru we Wrzeszczu” oraz Paweł Karaszewski z 3D za opracowanie „Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Stoczni Gdańskiej”, który otrzymał 81/100 punktów.

Na koniec o kilka słów komentarza poprosiliśmy Pana dr Bartłomieja Kulasa – Dyrektora Generalnego Geografia24.pl

Jak ocenia Pan te rezultaty swoich uczniów z V LO?

Jestem bardzo usatysfakcjonowany rezultatami moich uczniów, choć trzeba przyznać, że Jurorzy Komitetu Okręgowego bardzo wnikliwie oceniali w tym roku wysiłki kandydatów. Każda z 5 prac które przygotowaliśmy, została oceniona nieco wyżej przeze mnie niż przez Jurora Komitetu Okręgowego, sądzę jednak, że oceny te są uzasadnione i właściwe. W tym roku udało się zająć pierwsze, trzecie i piąte miejsce w okręgu co pokazuje, że byliśmy po prostu najlepsi, jest to olbrzymi sukces, z którego jestem dumny. Moi uczniowie włożyli w przygotowanie prac wielki wysiłek, a czasu mieli niewiele i widać jak cenna to była praca.

Jak to się stało że wszystkie te udane prace dotyczyły tematu „B”?

W tym roku Komitet Główny zaproponował 4 bardzo interesujące tematy prac badawczych i dość precyzyjnie opisał, jakich oczekuje wyników tych opracowań. Mi jako geografowi społeczno-ekonomicznemu na pewno też łatwiej jest opiekować się pracami z tej dziedziny. Na Pomorzu jest wiele obiektów poprzemysłowych, zarówno dużych jak dawne stocznie, ale też mniejszych – cukrowni czy browarów, które do tematu „B” idealnie pasowały, zwłaszcza w kontekście szeroko realizowanej rewitalizacji. Pod moim okiem powstawały też co najmniej 3 dobrze rokujące prace w temacie „C”, niestety ich autorom nie udało się ukończyć w terminie. Pod tym względem nie odbiegamy od średniej – większość olimpijczyków wybierało właśnie tematy „B” i „C”.

Co czeka Olimpijczyków w kolejnych tygodniach?

Teraz skupiamy się na przygotowaniach do Etapu Okręgowego, gdzie również nie chcielibyśmy „tanio sprzedać skóry”. Rywalizacja będzie bardzo trudna, mamy silnych konkurentów, zwłaszcza z III LO w Gdyni, I LO w Gdańsku czy wreszcie z Autonomika, gdzie startują przecież także moi byli uczniowie, ale powalczymy. Powraca w tym roku także dzień zmagań ustnych, zobaczymy jak to się sprawdzi po przerwie spowodowanej pandemią. Moi uczniowie intensywnie się przygotowują.


Czy uda się powtórzyć sukces w Okręgu?

Chociaż w V LO zajmujemy się Olimpiadą dopiero od tegorocznego września, mieliśmy więc zaledwie kilka tygodni, widać już wyniki i postępy. Przy odrobinie szczęścia liczę na pozytywne rozstrzygnięcia w Okręgu. Niemniej jednak my myślimy w perspektywie wieloletniej i pracujemy nie tylko na sukces w tegorocznej Olimpiadzie, ale także w przyszłorocznej – jubileuszowej, pięćdziesiątej edycji, która jest naszym głównym celem.

Wszystkim, którym udało się przejść Etap Szkolny Olimpiady Geograficznej życzymy powodzenia w Etapie Okręgowym, który odbędzie się w lutym 2023 r.