Rolnictwo w Polsce stanowi istotny sektor gospodarki narodowej. Polska należy też do liderów europejskiej, a nawet światowej produkcji wybranych płodów rolnych oraz chowu zwierząt. Duży wpływ na ważną rolę rolnictwa w naszym kraju mają dość korzystne warunki jego rozwoju.