Poglądy Arystotelesa na kształt Ziemi  Arystoteles (384 p.n.e. – 322 p.n.e.), grecki filozof i uczony. Jednym z obiektów jego zainteresowania była filozofia przyrody, w tym badania Wszechświata i Ziemi. Swoje poglądy opierał nie jak wcześniej Pitagoras na dogmacie religijnym, ale na własnych obserwacjach.