Poglądy Arystotelesa na kształt Ziemi 

Arystoteles (384 p.n.e. – 322 p.n.e.), grecki filozof i uczony. Jednym z obiektów jego zainteresowania była filozofia przyrody, w tym badania Wszechświata i Ziemi. Swoje poglądy opierał nie jak wcześniej Pitagoras na dogmacie religijnym, ale na własnych obserwacjach.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Aristotle_Altemps_Inv8575.jpg
Arystoteles przedstawił 3 pierwsze dowody naukowe na kulistość Ziemi:

1. Widnokrąg ma kształt koła.

źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/ Observers_Horizon.svg/2000px-bservers_Horizon.svg.png

2. Cień rzucany przez Ziemię na Księżyc w czasie zaćmienia jest okrągły.

źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Solar_eclipse_1999_4_NR.jpg

3. Płynąc statkiem do lądu najpierw dostrzeżemy szczyty gór, a dopiero później ich podnóże, a oddalając się najpierw zniknie podnóże, a dopiero potem szczyty gór, z kolei na horyzoncie najpierw znikają kadłuby odpływających statków, a dopiero później ich maszty, z kolei najpierw pojawiają się maszty a dopiero późnej kadłuby.

źródło: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/02/12/36/ship-918553_960_720.jpg

Dowody przedstawione przez Arystotelesa miały charakter przełomowy i były kamieniem milowym badań kształtu i wymiarów Ziemi.

Legenda głosi, że najważniejszych obserwacji Arystoteles dokonywał siedząc na urwisku nad brzegiem morza, zapewne wiele z odkryć miało charakter przypadkowy.
Autor: mgr Bartłomiej Kulas

Sprawdzono pod względem merytorycznym: mgr Bartłomiej Kulas