Azja – największy kontynent na świecie o olbrzymim zróżnicowaniu geograficznym zarówno fizycznym jak i społeczno-gospodarczym. Jest zarazem kontynentem o największej na świecie liczbie ludności. Ten kontynent jest pierwszym omawianym w klasie 8 szkoły podstawowej.