Azja – największy kontynent na świecie o olbrzymim zróżnicowaniu geograficznym zarówno fizycznym jak i społeczno-gospodarczym. Jest zarazem kontynentem o największej na świecie liczbie ludności. Ten kontynent jest pierwszym omawianym w klasie 8 szkoły podstawowej.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Azja

I Położenie i warunki naturalne Azji

Co znajdę w tym temacie?
 • Obiekty na mapie Azji
 • Podział polityczny Azji
 • Podstawowe informacje o Azji
 • Skrajne punkty, rozciągłość i deniwelacja Azji
 • Cechy fizycznogeograficzne Azji
 • Budowa geologiczna Azji
 • Klimat Azji
 • Wody Azji
 • Gleby Azji

II Zróżnicowanie geograficzne Azji

Co znajdę w tym temacie?
 • Położenie Azji
 • Ukształtowanie powierzchni, linia brzegowa, formy terenu Azji
 • Kontrasty geologiczne Azji
 • Zróżnicowanie klimatyczne Azji
 • Rozmaitości wód Azji
 • Mozaika gleb Azji

III Strefy klimatyczno-roślinno-glebowe Azji

Co znajdę w tym temacie?
 • Tundra (i tundra alpejska)
 • Tajga (las borealny)
 • Las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej
 • Step
 • Pustynie i półpustynie
 • Trawiasta sawanna
 • Suchy las podzwrotnikowy (las kserotroficzny)
 • Suchy las zwrotnikowy (las monsunowy)
 • Podzwrotnikowy i zwrotnikowy las deszczowy
 • Wilgotny las równikowy

IV Skutki budowy geologicznej Azji

Co znajdę w tym temacie?
 • Położenie Azji na płytach tektonicznych
 • Granice płyt tektonicznych w Azji i ich skutki

V Klimat monsunowy i kultura ryżu w Azji

Co znajdę w tym temacie?
 • Schemat monsunu letniego
 • Schemat monsunu zimowego
 • Schemat monsunów na mapie Azji południowej
 • Klimat monsunowy
 • Światowa produkcja ryżu
 • Kultura ryżu

VI Japonia – Rozwój mimo przeciwności natury

Co znajdę w tym temacie?
 • Podstawowe informacje o Japonii
 • Warunki naturalne Japonii
 • Odpowiedź Japonii na wyzwania natury
 • Japonia w statystykach gospodarczych
 • Rolnictwo Japonii
 • Przemysł i usługi Japonii
 • Społeczeństwo i ekspansja kulturalna Japonii

VII Chiny – Światowy producent

Co znajdę w tym temacie?
 • Podstawowe informacje o Chinach
 • Warunki naturalne Chin
 • Ludność Chin
 • Gospodarka Chin
 • Chińska ekspansja

VIII Indie – kraj kontrastów społeczno-gospodarczych

Co znajdę w tym temacie?
 • Podstawowe informacje o Indiach
 • Warunki naturalne Indii
 • Ludność i urbanizacja w Indiach
 • Religia i kultura w Indiach
 • Gospodarka Indii

IX Bliski Wschód – region konfliktów

Co znajdę w tym temacie?
 • Region Bliskiego Wschodu
 • Cechy wspólne krajów Bliskiego Wschodu
 • Poziom rozwoju gospodarczego państw regionu Bliskiego Wschodu
 • Wpływ islamu na życie na Bliskim Wschodzie
 • Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.