W III klasie liceum ogólnokształcącego zaplanowano na poziomie rozszerzonym realizację 8 projektów badań i obserwacji terenowych w zakresie wybranych elementów przestrzeni geograficznej. Obejmują one zagadnienia z geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej.