Mała ojczyzna to przestrzeń najbliższa każdemu Polakowi – obejmuje otoczenie jego zamieszkania np. miasto (lub jego część), wieś lub gminę – miejsce, które w szczególny sposób bliskie jest komuś, jako jego miejsce życia. Patriotyzm lokalny jest ważnym elementem postawy obywatelskiej, który należy pielęgnować i rozwijać.