Usługi to szósty dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o transporcie, łączności, edukacji, finansach i turystyce. Oprócz teoretycznego omówienia zagadnień, porusza także problem atrakcyjności turystycznej regionów świata.