Wprowadzenie do geografii – to pierwszy dział w 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Zawiera informacje o przedmiocie badań geograficznych i ich metodach, a także kluczowe informacje o mapach, stanowiące niezbędną podstawę dla dalszej edukacji geograficznej