Oceny matury z geografii w 2021 r. były mieszane. Zdaniem części uczniów była ona trudna i ambitna, inni ocenili ją jako łatwą. Obiektywnie można uznać, iż była ona łatwiejsza niż w poprzednim roku, a ze względu na pandemię COVID-19 wykluczono z niej część zagadnień.