Świat kurczy się – nie dosłownie, lecz ze względu na rozwój technologiczny – w przenośni. Odległości przestały być barierą, która skutecznie hamowała kontakty między cywilizacjami. Dzisiejszy świat staje się nam znacznie bliższy niż w niedawnej przeszłości.