Najnowsze badania naukowe na temat krajobrazów odwołujące się do dokumentów Komisji Europejskiej, proponują ich klasyfikację według pokrycia terenu. W ten sposób w obrębie obszarów przyrodniczych Polski wyróżniono 5 głównych typów krajobrazu.