Europa jest jednym z głównych światowych kierunków migracji. Obejmują one zarówno ruchy wewnętrzne w obrębie kontynentu, jak również imigrację z innych lądów – głównie Afryki i Azji. Zmiany te powodują bardzo poważne konsekwencje, obejmujące zarówno kwestie ekonomiczne jak i społeczno-kulturowe.