Procesy krasowe to w istocie jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego obejmujący przekształcanie skał wapiennych w różnorakie formy terenu. Kras jest wyróżniony przede wszystkim ze względu na mnogość i różnorodność tworzonych form.