Wprowadzone w Polsce po 1989 r. reformy społeczno-gospodarcze i polityczne, przyczyniły się do olbrzymich przemian w naszym kraju. Niektóre z regionów – takie jak Aglomeracja Łódzka i Konurbacja Katowicka, zostały szczególnie mocno dotknięte  skutkami tych przekształceń.