Istnieją różne podziały Ziemi na strefy środowiska przyrodniczego. Jeden z takich podziałów odnosi się do kryterium szerokości geograficznej, na podstawie której możliwe jest wyznaczenie 5 głównych obszarów, w obrębie których przenikają się strefy klimatyczne, roślinne i glebowe.