Ponad 71% powierzchni Ziemi stanowią obszary morskie. Oprócz tego, znaczna część obszarów lądowych pokryta jest wodami powierzchniowymi (śródlądowymi). Tak olbrzymia ilość wody przyczynia się do rozkwitu życia morskiego, które człowiek wykorzystuje do zbilansowania swojej diety.