Skip to main content

Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce

Powodzie to bardzo groźne zjawiska hydrologiczno-gospodarcze. Powstają, gdy w korycie rzeki nie mieści się ilość niesionej wody i dochodzi do jej przelania przez linię brzegową. Warunkiem mówienia o powodzi jest powstawanie strat gospodarczych. Powodzie stanowią duże zagrożenia zwłaszcza w południowej Polsce na Wiśle i Odrze.

Relacje między elementami środowiska

Środowisko geograficzne w Polsce jest bardzo złożone. Występują w nimi liczne relacje, łączące elementy środowiska przyrodniczego ze środowiskiem antropogenicznym (kulturowym). W tym dziale – czwartym realizowanym w klasie 7 szkoły podstawowej, opisano przykłady takich relacji, odnoszące się do ważnych dziedzin życia człowieka i świata przyrody.