Środowisko geograficzne w Polsce jest bardzo złożone. Występują w nimi liczne relacje, łączące elementy środowiska przyrodniczego ze środowiskiem antropogenicznym (kulturowym). W tym dziale – czwartym realizowanym w klasie 7 szkoły podstawowej, opisano przykłady takich relacji, odnoszące się do ważnych dziedzin życia człowieka i świata przyrody.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Relacje między elementami środowiska

I Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Pojęcie powodzi
 • Metody ochrony przeciwpowodziowej
 • Występowanie i skutki powodzi na przykładzie Małopolski i Dolnego Śląska

II Produkcja energii w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Podział źródeł energii
 • Produkcja energii elektrycznej w Polsce
 • Warunki produkcji energii na przykładzie województwa łódzkiego i województwa pomorskiego

III Duże miasta i strefy podmiejskie w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Procesy metropolizacji w Polsce
 • Zmiany demograficzne w aglomeracji Warszawy i Krakowa
 • Zmiany przestrzenne w aglomeracji Warszawy i Krakowa

IV Migracje a ludność wsi w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Wpływ migracji na Polską wieś
 • Migracje a zaludnienie w województwie zachodniopomorskim i podlaskim
 • Migracje a struktura wieku w województwie zachodniopomorskim i podlaskim

V Przemiany w Polsce a struktura zatrudnienia

Co znajdę w tym temacie?
 • Przemiany polityczne i gospodarcze po 1989 r. w Polsce
 • Przemiany w Konurbacji Katowickiej
 • Przemiany w Aglomeracji Łódzkiej

VI Infrastruktura a biznes i inwestycje w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Rozwój infrastruktury a rozwój biznesu i nowe inwestycje
 • Infrastruktura drogowa, a rozwój gospodarczy obszaru metropolitalnego Wrocławia
 • Infrastruktura transportu morskiego a rozwój gospodarczy Trójmiasta

VII Walory turystyczne a turystyka w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Wpływ walorów turystycznych na rozwój turystyki
 • Walory przyrodnicze a rozwój turystyki na Pobrzeżu Bałtyku
 • Walory kulturowe a rozwój turystyki w Małopolsce

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.