Środowisko geograficzne w Polsce jest bardzo złożone. Występują w nimi liczne relacje, łączące elementy środowiska przyrodniczego ze środowiskiem antropogenicznym (kulturowym). W tym dziale opisano przykłady takich relacji, odnoszące się do ważnych dziedzin życia człowieka i świata przyrody.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Relacje między elementami środowiska

I Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Pojęcie powodzi
 • Metody ochrony przeciwpowodziowej
 • Występowanie i skutki powodzi na przykładzie Małopolski i Dolnego Śląska

II Produkcja energii w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Podział źródeł energii
 • Produkcja energii elektrycznej w Polsce
 • Warunki produkcji energii na przykładzie województwa łódzkiego i województwa pomorskiego

III Duże miasta i strefy podmiejskie w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu.

IV Migracje a ludność wsi w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu.

V Przemiany w Polsce a struktura zatrudnienia

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu.

VI Infrastruktura a biznes i inwestycje w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu.

VII Walory turystyczne a rozwój turystyki w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu.

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.