Handel należy do jednej z najstarszych ludzkich aktywności. Wynika z oczywistej potrzeby wymiany posiadanych dóbr na inne – aktualnie niezbędne do życia. Współczesny handel osiągnął rozmiary niespotykane w przeszłości i ma charakter globalny.