Skip to main content

Położenie i granice Polski

Polska jest krajem średniej wielkości, położonym na półkuli północnej oraz wschodniej, w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z 7 sąsiadami i przynależy do szeregu organizacji międzynarodowych m.in. Unii Europejskiej i NATO. Dzieli się na 16 województw i szereg mniejszych jednostek, a ponadto na jej obszarze można wydzielić liczne regiony fizycznogeograficzne.