Polska jest krajem o bardzo bogatych walorach turystycznych, zarówno przyrodniczych jak i pozaprzyrodniczych. Nasz kraj w 2019 r. odwiedziło ponad 21 mln turystów zagranicznych, potencjał turystyczny Polski jest jednak znacznie większy i daleko nam do europejskich liderów – Francji, Hiszpanii i Włoch.