Polska jest krajem o bardzo bogatych walorach turystycznych, zarówno przyrodniczych jak i pozaprzyrodniczych. Nasz kraj w 2019 r. odwiedziło ponad 21 mln turystów zagranicznych, potencjał turystyczny Polski jest jednak znacznie większy i daleko nam do europejskich liderów – Francji, Hiszpanii i Włoch.

Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów)


Gospodarka Polski na tle Europy

VI Walory turystyczne Polski

Turystyka jest jednym z najważniejszych działów usług, przynoszącym znaczące dochody. Mówimy o niej wtedy, gdy osoba odwiedza jakieś miejsce w celu dokonania zwiedzania lub wypoczynku. O odwiedzaniu danego miejsca przez turystę decydują walory turystyczne, czyli specyficzne dla danego miejsca, interesujące, przyciągające turystę elementy. Polska jest krajem bogatym w walory turystyczne. Dzielimy je na dwie podstawowe grupy:

 • Walory przyrodnicze – obejmują elementy środowiska naturalnego.
 • Walory pozaprzyrodnicze – obejmują elementy kulturowe stworzone przez człowieka.

1. Walory przyrodnicze Polski

Polska jest państwem ponadprzeciętnie bogatym w unikatowe walory przyrodnicze, sprzyjające rozwojowi turystyki. Zawdzięczamy to m.in. umiarkowanej urbanizacji i industrializacji, dzięki czemu wiele cennych przyrodniczo obszarów nie uległo przekształceniu. Pasowy układ rzeźby terenu sprawia, że w każdym z obszarów Polski znajdują się obiekty w pewnym stopniu unikalne w skali kontynentu a nawet świata. Największym wspólnym walorem przyrodniczym Polski jest zróżnicowanie środowiska przyrodniczego. W Polsce można doświadczyć w zasadzie wszystkich bardziej istotnych turystycznie obiektów środowiska przyrodniczego.

Głównymi walorami przyrodniczymi Polski są:

 • Morze Bałtyckie nad którym leży Polska. Długość linii brzegowej wynosi aż 775 km co daje olbrzymie możliwości nadmorskiego wypoczynku w licznych kurortach i małych miejscowościach. Choć Bałtyk jest morzem chłodnym i zanieczyszczonym, cieszy się dużą popularnością ze względu na swoją urokliwość (m.in. krajobrazową) w sezonie letnim. Dodatkowym atutem zbiornika jest wysoka naturalność jednych z najpiękniejszych na świecie kwarcowych, białych plaż o bardzo dużej szerokości. W sąsiedztwie plaż funkcjonują często wydmy. Uzupełnieniem atrakcyjności Bałtyku jest obecność jego głównych skarbów – bursztynu, którego zasoby poza tym zbiornikiem są bardzo ograniczone oraz ryb, często podawanych w jego bezpośrednim sąsiedztwie w lokalnych smażalniach.

Bałtyckie plaże należą do najpiękniejszych na świecie i zachowują wysoki poziom naturalności

Źródło: https://rokporoku.eu/wp-content/uploads/2020/08/baltyk-4.jpeg
 • Urozmaicone krajobrazowo obszary pojezierzy – zasobne w liczne jeziora o doskonałych warunkach do rozwoju żeglarstwa i innych sportów wodnych oraz sąsiadujące z kompleksami leśnymi, które dostarczają też grzybów i owoców (m.in. borówek). Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – unikalny kompleks jezior polodowcowych w Europie. Uzupełnieniem oferty pasa pojezierzy jest urozmaicona rzeźba terenu, pełna moren i innych form polodowcowych o ponadprzeciętnej atrakcyjności krajobrazowej. W pasie pojezierzy, ale też w innych regionach Polski występują  liczne rzeki świetnie nadające się do organizacji spływów kajakowych.

Urokliwe krajobrazy pojezierzy pełne jezior, lasów i elementów rzeźby młodoglacjalnej mają charakter unikatowy w skali światowej

Źródło: https://www.worldisbeautiful.eu/up_files/837-Wdzydze.jpg
 • Rozległe obszary leśne i podmokłe pasa nizin, m.in. Puszcza Kampinoska i Puszcza Białowieska oraz rozlewiska Biebrzy i Narwi to kolejne obiekty o charakterze unikatowym. Zachowane lasy (także w innych częściach kraju) mają często charakter bardzo słabo przekształcony i są zbliżone do naturalnych, a miejscami wręcz pierwotnych obszarów przyrodniczych. Posiadają one urozmaiconą florę i faunę, m.in. rzadko występujące i podlegające ochronie gatunki zwierząt jak np. żubr. Możliwość obcowania z naturalnym środowiskiem przyrodniczym jest często niedostępna na tym poziomie w innych krajach, gdzie obszary leśne zostały często wycięte lub nie mają podobnych – korzystnych – parametrów geograficzno-przyrodniczych.

Polska posiada względnie wysoki poziom lesistości, co w istotny sposób podnosi naszą atrakcyjność turystyczną

Źródło: https://pliki.portalsamorzadowy.pl/i/18/04/38/180438.jpg
 • Niezwykle urozmaiconym i atrakcyjnym przyrodniczo środowiskiem cieszy się pas wyżyn, gdzie obecne są m.in. wapienne formacje skalne czy wąwozy lessowe. Oprócz malowniczych skalnych krajobrazów urozmaiconej rzeźby, możliwe jest także zwiedzanie jaskiń, obecnych ponadto w górach. W tym pasie elementy środowiska przyrodniczego współwystępują z walorami kulturowymi, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tej części kraju.

Urozmaicone krajobrazy rzadkich formacji skalnych z obecnością jaskiń, to kolejny walor przyrodniczy Polski

Źródło: https://www.werandaweekend.pl/data/articles/ojcowski-park-narodowy-trasy-rowerowe-01.jpg
 • Wielkim skarbem przyrodniczym Polski są góry. To nie tylko piękne krajobrazy urozmaiconej rzeźby terenu (pełnej lasów, jezior, jaskiń, górskich potoków, przełęczy i jezior cyrkowych), ale też doskonałe miejsce do pieszych wędrówek i wspinaczki. Polskie góry są bardzo zróżnicowane. Sudety z Karkonoszami i Górami Stołowymi zachwycają budową skalną. Tatry są centrum rzeźby polodowcowej na obszarach górskich. Bieszczady to jedne z najpiękniejszych na świecie górskich kompleksów leśnych. Dodatkowo w Karkonoszach i Tatrach panują dobre warunki do uprawiania zimowych sportów, m.in. narciarstwa.

Piękno polskich gór jest widoczne zwłaszcza w sezonie zimowym

Źródło: https://abc-survival.pl/wp-content/uploads/2020/02/bigstock-Beautiful-winter-at-Eye-of-the-349107766.jpg

Unikalność środowiska przyrodniczego Polski jest na tyle duża, że w celu jej ochrony utworzono aż 23 Parki Narodowe i szereg innych form ochrony przyrody.

2. Walory kulturowe Polski

Oprócz bogatego środowiska naturalnego Polska, jako kraj o ponad 1000-letniej historii, może poszczycić się niezwykle atrakcyjnym dorobkiem kulturowym, często nietypowym i wyróżniającym nasz kraj w skali światowej. Obejmuje on rozmaite elementy: architekturę, obiekty techniczne i inżynieryjne, sztukę, kulinaria, obrzędy, imprezy kulturalne i inne. Podobnie jak w przypadku środowiska przyrodniczego – wielkim skarbem Polski jest różnorodność kulturalna, umożliwiająca turyście poznania bardzo wielu obliczy naszego kraju. Za ponadprzeciętnie przyjazny turystom aspekt uznaje się polską gościnność.

Głównymi walorami kulturowymi Polski są:

 • Elementy kultury sakralnej – obejmujące obiekty dużej (kościoły, sanktuaria) i małej architektury (przydrożne kapliczki, nekropolie). Polska jako kraj katolicki od początku swojego istnienia, wykazuje do dzisiaj olbrzymie związki z kościołem, a dorobek sakralny jest wszechobecnym elementem krajobrazu kulturowego Polski.

Obiekty religijne obejmujące m.in. świątynie i sanktuaria takie jak Kalwaria Zebrzydowska są ważnym elementem popularnej na świecie turystyki religijnej

Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/241137703_2720367364922643_3430193843615855732_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=lJ3uH6Jp7SsAX90uhi5&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=00_AT_JUoKbZGKsOHUMegtQ4uczrJCJL8j2emncDB0nAUjh-Q&oe=62646281
 • Architektura historyczna świecka związana z olbrzymim dorobkiem cywilizacyjnym naszego kraju obejmuje m.in. zamki i pałace, mury miejskie, rynki średniowieczne i barokowe, elementy architektury typowe dla fizjonomii miast wszystkich typów i obiekty nowoczesne o rozmaitych funkcjach. Ciekawym elementem są zabytkowe grodziska.

Wybitne obiekty architektoniczne koncentrują się w głównych miastach i obejmują m.in. historyczne centra jak np. rynek we Wrocławiu

Źródło: Zbiory własne – Bartłomiej Kulas.
 • Polska jest także miejscem wytworu wybitnych dzieł sztuki. Niektóre z nich – są trudne do zmaterializowania (np. muzyka Chopina, literatura Mickiewicza i Słowackiego), inne – jak np. obrazy, rzeźby i pomniki dają się podziwiać turystom. Przyciągają one turystów oczekujących ponadprzeciętnych wrażeń estetycznych.

Panorama Racławicka jest przykładem wybitnego w skali światowej dzieła sztuki, które codziennie odwiedzają wielkie rzesze turystów

Źródło: Zbiory własne – Bartłomiej Kulas.
 • Interesującym walorem kulturowym Polski są zabytkowe obiekty techniki. Obejmują one m.in. obiekty przemysłowe – dawne kopalnie, zamknięte zakłady produkcyjne (np. stocznie), stare browary i inne, ale też obiekty inżynieryjne takie jak unikalne konstrukcje mostowe, kanały śródlądowe, czy obiekty hydroenergetyki. Na Górnym Śląsku jest ich tak wiele, że powstał tam specjalny Szlak Zabytków Techniki.

Jednym z unikatowych zabytków techniki w Polsce jest Parowozownia w Wolsztynie (Wielkopolskie)

Źródło: https://parowozowniawolsztyn.pl/wp-content/uploads/2017/11/hala_0.jpg
 • Ważne i silnie eksploatowane są w Polsce wszelkiego rodzaju walory historyczne. Dotyczą one ważnych postaci, np. ze świata nauki czy kultury czy lokalnych i państwowych władców i polityków, jak również przełomowych wydarzeń, np. związanych z militariami. W ten sposób promuje się m.in. Toruń, opierający swoją turystykę o postać Mikołaja Kopernika i związanych z jego osobą obiektów. W Polsce dużą popularnością cieszą się także inscenizacje bitew i związane z nimi wydarzenia kulturowe np. Bitwa pod Grunwaldem czy Oblężenie Malborka.

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem przyciąga rekonstruktorów i widzów z całego świata

Źródło: https://www.radio.kielce.pl/themes/upload/s6/2020/05/dsc-3665-1320×881-121149.jpg
 • Polska jest też miejscem odbywania się licznych wydarzeń kulturowych związanych z filmem, muzyką i sztuką, a także sportem. Występy znanych artystów, a przede wszystkim znane wydarzenia sportowe (np. mecze piłkarskie, zawody narciarstwa klasycznego), jak również festiwale przyciągają turystów krajowych i zagranicznych.

Zawody w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanym przyciągają tłumy turystów każdego roku

Źródło: https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/97/b0/61961cdad55e4_o_full.jpg
 • Funkcję turystyczną pełnią także niektóre elementy infrastruktury – m.in. areny sportowe i widowiskowe, centra handlowe, także parki, ogrody, cmentarze, muzea, galerie sztuki, a wreszcie parki rozrywki czy nowoczesne obiekty infrastruktury transportu. Same w sobie funkcję turystyczną mogą pełnić także obiekty noclegowe i gastronomiczne, jeżeli są bezpośrednim celem podróży.

Energylandia w Zatorze koło Krakowa jest najpopularniejszym parkiem rozrywki w Polsce, odwiedzanym przez miliony turystów

Źródło: https://www.wyjatkowyprezent.pl/blog/wp-content/uploads/2020/03/00_Energylandia.jpg

3. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO

Jednym z najskuteczniejszych sposobów promocji i ochrony walorów turystycznych, jest dokonanie wpisu obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obejmuje ona najznamienitsze obiekty przyrodnicze i kulturowe, których zachowanie dla potrzeb przyszłych pokoleń leży w interesie całej ludzkości. Z tego powodu należy otoczyć je szczególną ochroną i zapewnić możliwość ich podziwiania. Wpis na listę jest możliwy po zatwierdzeniu przez komitet międzynarodowy, a poprzedza go umieszczenie obiektu na Liście Informacyjnej, czyli faktycznej liście obiektów kandydujących do uzyskania wpisu. Obecnie Polska ma 17 wpisanych obiektów i 5 kolejnych kandydujących. Uzyskanie wpisu na listę rodzi wielką szansę na rozwój turystyki wokół wpisanego obiektu, stąd coraz więcej państw świata dąży do umieszczenia na niej swoich obiektów. Obecnie lista liczy ponad 1150 obiektów na świecie i stale rośnie, a na wpis czeka kolejne ponad 1600 obiektów. Wpis na listę jest znakomitym sposobem rozwoju turystyki.

Mapa położenia obiektów z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Listy Informacyjnej w Polsce (wykaz obiektów poniżej)

Źródło: Opracowanie własne.

1. Stare Miasto w Krakowie – obiekt wpisany na listę już w 1978 r., obejmuje historyczne centrum skoncentrowane wokół rynku dawnej stolicy Polski.

Źródło: https://sites.google.com/site/unesco9494/home/polska-lista-unesco/stare-miasto-w-krakowie

2. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni – obejmuje dawne kopalnie soli (obecnie muzea) w podkrakowskich miejscowościach – Wieliczce (na zdjęciu) i Bochni. Wieliczka znajduje się na liście od 1978 r., a wpis uzupełniono o Bochnię w 2013 r.

Źródło: https://readandfly.pl/wp-content/uploads/2020/09/Kaplica-sw-Kingi2-1.jpeg

3. Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945) – zlokalizowany jest w Oświęcimiu oraz wsi Brzezinka pod Oświęcimiem, na liście od 1979 r.

Źródło: https://tvn24.pl/najnowsze/cdn-zdjeciea4fef8ee82d326fb69e1eeb2c4c3dc81-mezczyzni-zabili-owce-pod-brama-obozu-auschwitz-wideo-archiwalne-4469931/dc69352f-8e06-4fb8-942c-3ad04651b0bc_2.jpg

4. Białowieski Park Narodowy – obiekt międzynarodowy (wspólny z Białorusią). Na liście od 1979 r., ze względu na niezwykle istotne dla świata dziedzictwo przyrodnicze oraz obecność żubrów.

Źródło: https://plannawypad.pl/wp-content/uploads/2021/05/rezerwat-pokazowy-zubrow-bialowieza-13.jpg

5. Stare Miasto w Warszawie – jedyny na świecie zrekonstruowany w tej skali obszar historycznej Starówki, faktycznie całkowicie zniszczony w czasie II Wojny Światowej. Na liście od 1980 r.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Plac_Zamkowy_w_Warszawie_widziany_z_wie%C5%BCy_ko%C5%9Bcio%C5%82a_%C5%9Bw._Anny.JPG

6. Stare Miasto w Zamościu – obiekt wpisany na listę ze względu na zachowany charakterystyczny układ urbanistyczno-architektoniczny, jeden z nielicznych takich na świecie. Na liście od 1992 r.

Źródło: https://investin.zamosc.pl/images/Rynek_Wielki_-_foto_-_W_Wjcik.jpg

7. Średniowieczny Zespół Miejski Torunia – obszar historyczny miasta Torunia obejmujący Stare Miasto, Nowe Miasto i Zamek Krzyżacki – gdzie znajduje się szereg zabytków związanych m.in. z Mikołajem Kopernikiem. Na listę wpisany w 1997 r.

Źródło: https://bi.im-g.pl/im/3/9855/z9855093IER,Sredniowieczny-zespol-miejski-Torunia–Torun-zaloz.jpg

8. Zamek w Malborku – jeden z największych zamków w Europie i największa warownia gotycka – ceglana na świecie, dawna stolica Zakonu Krzyżackiego. Na liście od 1997 r.

Źródło: https://pomorskie.travel/wp-content/uploads/2012/04/Zamek-krzyzacki-w-Malborku-fot.-Pomorskie.Travel-M.Ochocki.jpg

9. Manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej – sanktuarium pasyjno-maryjne, jeden z najważniejszych obiektów pielgrzymkowych w Polsce i Europie. Na liście od 1999 r.

Źródło: http://franciszkanska3.pl/uploads//baza%20foto/miejsca/kalwaria_zebrzydowska/DJI_02857.jpg

10. Kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy – dwa obiekty – kościoły protestanckie w Jaworze (na zdjęciu) oraz Świdnicy, największe tego typu obiekty drewniane w Europie. Na liście od 2001 r.

Źródło: https://i1.wp.com/sekulada.com/WordPress3/wp-content/uploads/2019/05/jkp_39.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1

11. Drewniane kościoły południowej Małopolski w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej (na zdjęciu) – zespół obiektów w Małopolsce i na Podkarpaciu, obejmujący 6 drewnianych kościołów katolickich cennych architektonicznie. Na liście od 2003 r.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Sekowa_drewniany_kosciol.jpg/1280px-Sekowa_drewniany_kosciol.jpg

12. Park Mużakowski – park transgraniczny Polsko-Niemiecki nad Nysą Łużycką w miejscowości Łęknica. Obejmuje interesujące obiekty flory oraz zabudowy parkowej. Na liście od 2004 r.

Źródło: https://i.iplsc.com/nowy-zamek-w-bad-muskau-odwiedzamy-obowiazkowo/000928K3BQSUSFTU-C125-F4.jpg

13. Hala Stulecia we Wrocławiu – obiekt widowiskowo-sportowy, zabytek architektury modernistycznej dużej rangi. Na liście od 2006 r.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Wroclaw_-_Hala_Stulecia_03a.jpg/1920px-Wroclaw_-_Hala_Stulecia_03a.jpg

14. Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Brunarach, Chotyńcu (na zdjęciu), Kwiatoniu, Owczarach, Powroźniku, Radrużu, Smolniku, Turzańsku – zespół obiektów w Polsce i na Ukrainie, obejmujący 16 (po 8 w Polsce i na Ukrainie) cerkwi prawosławnych, wykonanych z drewna, cennych zabytków architektonicznych. Wpisu dokonano w 2013 r.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Chotyniec%2C_cerkiew_Narodzenia_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Bogurodzicy_%28HB10%29.jpg/1280px-Chotyniec%2C_cerkiew_Narodzenia_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Bogurodzicy_%28HB10%29.jpg

15. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach – zespół poprzemysłowych, zabytkowych obiektów związanych z górnictwem metali, na liście od 2017 r.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Zabytkowa_Kopalnia_Rud_Srebronosnych_Tarnowskie_Gory_1_20070627.jpg/1280px-Zabytkowa_Kopalnia_Rud_Srebronosnych_Tarnowskie_Gory_1_20070627.jpg

16. Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego – rezerwat archeologiczny chroniący zespół neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego w Gminie Bodzechów między wsiami Sudół i Magonie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Na liście od 2019 r.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Krzemionki_20150519_6519.jpg/1920px-Krzemionki_20150519_6519.jpg

17. Pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy -międzynarodowy obiekt, obejmujący unikalną przyrodę na terytorium 18 państw, w tym polskiej części Bieszczad. Polska część obszaru wpisana na listę w 2021 r.

Źródło: https://wduecieposwiecie.files.wordpress.com/2018/01/imgp3563-1.jpg?w=700&h=464

Oprócz oficjalnie zatwierdzonych przez UNESCO obiektów, kolejne 5 znajduje się na tzw. Liście Informacyjnej, czyli mają one status formalnych kandydatów do uzyskania wpisu. Są to:

18. Gdańsk – miasto wolności i pamięci – na liście od 2005 r., obejmuje historyczne śródmieście z ul. Długą i obiektami w jej sąsiedztwie.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Gdansk_Centrum_miasta.jpg

19. Kanał Augustowski – kanał wodny łączący Polskę z Białorusią (Biebrza-Niemen), historyczny szlak transportowy o dużym znaczeniu. Na liście od 2006 r.

Źródło: https://hasajacezajace.com/wp-content/uploads/2020/05/DSC01071.jpg

20. Pienińska dolina Dunajca – przełom rzeki Dunajec przez Pieniny na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Na liście od 2006 r.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Prze%C5%82om_Dunajca_a12.jpg

21. Modernistyczne śródmieście Gdyni – przykład budowy zintegrowanej społeczności – fragment Gdyni, obejmujący obszar zabudowy typu modernistycznego w śródmieściu. Na liście od 2019 r.

Źródło: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/pressland-cms/cache/article_show_cover/h9/modernizm-gdynia-budynek-plo-ul-10-lutego-24-fot-przemek-kozlowski-4.jpeg

22. Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju – w przeszłości młyn, a obecnie muzeum papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, zabytek techniki. Na liście od 2019 r.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/2015_Otoczenie_papierni_w_Dusznikach-Zdroju_01.JPG/1280px-2015_Otoczenie_papierni_w_Dusznikach-Zdroju_01.JPG


4. Ruch turystyczny w Polsce

Oprócz wysokich walorów rozwoju turystyki i licznych obiektów na liście UNESCO, Polska rozwinęła też infrastrukturę turystyczną. Baza noclegowa liczy w Polsce ponad 11 tysięcy obiektów, które dysponują ponad 825 tysiącami miejsc noclegowych. Wszystko to sprzyja odwiedzaniu naszego kraju, także przez turystów zagranicznych. W 2019 r. Polskę odwiedziło rekordowe 21,1 mln turystów zza granicy. To najlepszy wynik od 1995 r. Polska była względnie popularna w latach 90-tych jako nowy, atrakcyjny i tani kierunek dla turystów z Europy Zachodniej, jednak wraz z popularyzacją kierunków tropikalnych (m.in. Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kenii czy Tajlandii) popularność Polski znacząco spadła w pierwszej dekadzie XXI wieku. W ostatnich latach podjęto olbrzymie wysiłki żeby ponownie przyciągnąć turystów, w tym czasie nasz kraj dokonał też istotnego postępu cywilizacyjnego, co zaowocowało wzrostem ruchu turystycznego.

Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski i zagraniczne wyjazdy turystyczne mieszkańców Polski  w latach 1995 – 2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wśród turystów zagranicznych odwiedzających Polskę dominują mieszkańcy krajów sąsiednich na czele z Niemcami, którzy stanowią ponad 1/3 wszystkich turystów zza granicy w Polsce. Potencjał rozwoju turystyki w Polsce jest jednak znacznie większy i wciąż dalece niewykorzystany.

Zainteresował Cię ten temat?
Sprawdź bardziej rozbudowane opracowania o podobnej tematyce (dla liceum ogólnokształcącego):