Republika Macedonii to niewielkie państwo położone na Bałkanach. Powstało w wyniku rozpadu Jugosławii i ogłosiło niepodległość 8 września 1991 r. Stolicą kraju są Skopje. Kraj jest republiką i ma status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej.