Skip to main content

Przemysł w Polsce

Przemysł w Polsce przez wiele lat znajdował się w głębokim kryzysie na skutek jego upadku pod koniec PRL. Obecnie Polska przechodzi renesans rozwoju przemysłu i realizuje program reindustrializacji. Nasze państwo jest 7 największym w UE i 21 na świecie krajem przemysłowym, jednocześnie producentem wielu ważnych wyrobów na skalę europejską.

Gospodarka Polski na tle Europy

Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w Europie i jest 8 największą gospodarką „Starego Kontynentu”. Polska jest krajem przemysłowym i rolniczym, ważnym dostawcą wielu wyrobów, a jednocześnie krajem coraz ważniejszym w gospodarce światowej i jednym z kluczowych gospodarczo krajów Unii Europejskiej.