Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w Europie i jest 8 największą gospodarką „Starego Kontynentu”. Polska jest krajem przemysłowym i rolniczym, ważnym dostawcą wielu wyrobów, a jednocześnie krajem coraz ważniejszym w gospodarce światowej i jednym z kluczowych gospodarczo krajów Unii Europejskiej. Gospodarka naszego kraju stanowi trzeci dział realizowany w klasie 7 szkoły podstawowej.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Gospodarka Polski na tle Europy

I Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce
 • Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce
 • Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce, a warunki rozwoju rolnictwa w Europie

II Uprawa roślin i chów zwierząt w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Uprawa roślin w Polsce
 • Chów zwierząt w Polsce
 • Produkcja rolna w Polsce, a produkcja rolna w Europie

III Przemysł w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Pojęcie i struktura przemysłu
 • Polski przemysł w okresie PRL
 • Przemiany strukturalne w Polskim przemyśle
 • Polski przemysł kiedyś i dziś
 • Okręgi przemysłowe w Polsce

IV Usługi w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Pojęcie i podział usług
 • Transport w Polsce
 • Łączność w Polsce
 • Znaczenie transportu i łączności dla życia i rozwoju gospodarczego

V Rozwój gospodarki morskiej w Polsce

Co znajdę w tym temacie?
 • Transport morski w Polsce
 • Przemysł stoczniowy w Polsce
 • Rybołówstwo morskie w Polsce
 • Przetwórstwo owoców morza w Polsce
 • Możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce

VI Walory turystyczne Polski

Co znajdę w tym temacie?
 • Walory przyrodnicze Polski
 • Walory kulturowe Polski
 • Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Ruch turystyczny w Polsce

VII Gospodarka Polski na arenie międzynarodowej

Co znajdę w tym temacie?
 • Polska w rankingach społeczno-gospodarczych
 • Sukcesy Polaków w życiu społeczno-gospodarczym
 • Sukcesy polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej
 • Twój wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturowy Polski

 

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.