Czwarty dział omawiany w klasie 6 obejmuje geografię społeczno-ekonomiczną Starego Kontynentu – Europy. Obejmuje zarówno obecne zaludnienie kontynentu jak i ruchy migracyjne, który na nie wpływają. Zagadnienia te są ściśle związane z rozwojem gospodarczym regionu.