Czwarty dział omawiany w klasie 6 obejmuje geografię społeczno-ekonomiczną Starego Kontynentu – Europy. Obejmuje zarówno obecne zaludnienie kontynentu jak i ruchy migracyjne, który na nie wpływają. Zagadnienia te są ściśle związane z rozwojem gospodarczym regionu.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Ludność i gospodarka Europy

I Rozmieszczenie i starzenie się ludności Europy

Co znajdę w tym temacie?
 • Liczba ludności w Europie
 • Rozmieszczenie ludności Europy
 • Przemiany demograficzne w Europie
 • Zróżnicowanie ludności Europy

II Konsekwencje migracji w Europie

Co znajdę w tym temacie?
 • Migracje wewnętrzne i zewnętrzne w Europie
 • Ekonomiczne skutki migracji w Europie
 • Społeczno-kulturowe skutki migracji w Europie
 • Migracja a uchodźstwo

III Wielkie miasta Europy – Londyn i Paryż

Co znajdę w tym temacie?
 • Największe miasta Świata i Europy
 • Londyn i Paryż – podobieństwa
 • Londyn i Paryż – różnice

IV Rolnictwo Danii i Węgier

Co znajdę w tym temacie?
 • Charakterystyka Danii i Węgier
 • Warunki rozwoju rolnictwa w Europie
 • Rolnictwo Danii i Węgier – porównanie

V Energetyka w Europie

Co znajdę w tym temacie?
 • Źródła energii elektrycznej i cieplnej
 • Produkcja energii elektrycznej w Europie
 • OZE i Energia jądrowa – zmiany w produkcji energii w Europie

VI Przemysł i usługi w gospodarce Francji

Co znajdę w tym temacie?
 • Charakterystyka Francji
 • Przemysł – drugi sektor gospodarki
 • Nowoczesny przemysł Francji
 • Usługi – trzeci sektor gospodarki
 • Usługi we Francji

VII Turystyka w Europie Południowej

Co znajdę w tym temacie?
 • W przygotowaniu

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.

Źródło zdjęcia poglądowego: Jncejo; https://pixabay.com/pl/photos/pieniądze-waluty-dochód-inwestycje-4062229/