Ameryki – to w zasadzie dwa kontynenty – Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Kontynenty amerykańskie bardzo różnią się między sobą, wykazują też pewne podobieństwa. Są one trzecim regionem świata omawianym w klasie 8 szkoły podstawowej.