Ameryki – to w zasadzie dwa kontynenty – Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Kontynenty amerykańskie bardzo różnią się między sobą, wykazują też pewne podobieństwa. Są one trzecim regionem świata omawianym w klasie 8 szkoły podstawowej.

Spis tematów (kliknij, aby przejść do tematu)

 

I Podział i położenie Ameryk

Co znajdę w tym temacie?
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Centralna, Środkowa i Łacińska

II Warunki naturalne Ameryk

Co znajdę w tym temacie?
 • Obiekty na mapach Ameryk
 • Podział polityczny Ameryk
 • Podstawowe informacje o Ameryce Północnej
 • Podstawowe informacje o Ameryce Południowej
 • Cechy fizycznogeograficzne Ameryk
 • Budowa geologiczna Ameryk
 • Klimat Ameryk
 • Wody Ameryk
 • Gleby Ameryk

III Ludność i kultury pierwotne Ameryk

Co znajdę w tym temacie?
 • Pochodzenie ludności Ameryk
 • Cywilizacje Majów, Azteków i Inków
 • Europejczycy w Amerykach
 • Czarnoskórzy w Ameryce
 • Współczesna ludność Ameryk

IV Warunki geograficzne a gospodarka Kanady

Co znajdę w tym temacie?
 • Podstawowe informacje o Kanadzie
 • Warunki geograficzne Kanady
 • Użytkowanie terenu w Kanadzie
 • Gospodarka Kanady

V Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej

Co znajdę w tym temacie?
 • Tornado – trąby powietrzne w USA
 • Cyklony tropikalne – Huragany w USA

VI Wykorzystanie gospodarcze a znaczenie ekologiczne Amazonii

Co znajdę w tym temacie?
 • Wilgotne lasy równikowe na świecie
 • Warunki naturalne wilgotnych lasów równikowych
 • Amazonia
 • Konflikt gospodarka – ekologia w dżungli Amazonii

VII Procesy urbanizacji w Amerykach

Co znajdę w tym temacie?
 • Rozmieszczenie ludności Ameryk
 • Fawele w Amerykach – urbanizacja pozorna (hiperurbanizacja)
 • Nowoczesne miasta Ameryk i proces suburbanizacji
 • Megalopolis w USA
 • Zjawisko dezurbanizacji

VIII Stany Zjednoczone – mocarstwo globalne

Co znajdę w tym temacie?
 • Podstawowe informacje o Stanach Zjednoczonych
 • Powstanie i rozwój USA
 • Ludność USA
 • Gospodarka USA
 • Rolnictwo i marnowanie żywności w USA
 • Przemysł i usługi w USA

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.