Współczesna Europa ma do rozwiązania wiele problemów, które dotyczą różnych dziedzin życia. Większość z nich wynika ze zmian, jakie nastąpiły w Europie w ostatnich latach.