Tożsamość regionalna obywateli Polski jest ważnym elementem lokalnego patriotyzmu. Przejawem więzi z regionem może być poczucie przynależności do grupy etnograficznej lub identyfikacja z wybranym samorządem wojewódzkim. Znajomość własnego regionu jest ważną wiedzą dla każdego mieszkańca.