Pojęcie gospodarki morskiej obejmuje wiele działalności ze wszystkich trzech sektorów gospodarki. Ich wspólną cechą jest działanie w obrębie akwenu – morza lub oceanu. W Polsce gospodarka morska odgrywa dużą rolę ze względu na położenie naszego kraju nad Morzem Bałtyckim.