Edukacja należy do grona najważniejszych usług. Oprócz ważnej roli w kształceniu społeczeństwa, odgrywa także istotną rolę budżetową. Wydatki na edukację należą do czołowych pozycji w budżecie każdego rozwiniętego państwa. Rozwój edukacji przekłada się jednak na wymierne korzyści finansowe.