Skip to main content

Przemysł w Polsce

Przemysł w Polsce przez wiele lat znajdował się w głębokim kryzysie na skutek jego upadku pod koniec PRL. Obecnie Polska przechodzi renesans rozwoju przemysłu i realizuje program reindustrializacji. Nasze państwo jest 7 największym w UE i 21 na świecie krajem przemysłowym, jednocześnie producentem wielu ważnych wyrobów na skalę europejską.