Skip to main content

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

W ostatnich latach w Polsce w istotnym stopniu rozwijają się działania rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Ich celem jest przywrócenie „do życia” przestrzeni uprzednio zdegradowanej. Rewitalizacja obejmuje szereg działań w różnych obszarach. Za pomocą obserwacji terenowych można zdiagnozować nowe tereny wymagające rewitalizacji i zaproponować kierunek takich działań.

Rewitalizacja i działania proekologiczne

Zniszczone środowisko naturalne oraz krajobraz, można próbować odtworzyć i przywrócić im wartość użytkową. Wśród działań, które można podejmować są: rekultywacja, renaturalizacja, rewitalizacja i gentryfikacja. Zapobieganie dalszej degradacji jest z kolei możliwe dzięki działaniom proekologicznym.