Skip to main content

Współrzędne w geografii

Podstawowym elementem orientacji na mapie jest określenie położenia punktu, opartego o współrzędne geograficzne. Ich wyznaczenie jest możliwe dzięki umownej siatce południków i równoleżników, które umożliwiają matematyczne opisanie za ich pomocą lokalizacji każdego obiektu w przestrzeni. W pierwszym dziale klasy 6 szkoły podstawowej uczeń poznaje tajniki określania współrzędnych dzięki szerokości i długości geograficznej.