Podstawowym elementem orientacji na mapie jest określenie położenia punktu, opartego o współrzędne geograficzne. Ich wyznaczenie jest możliwe dzięki umownej siatce południków i równoleżników, które umożliwiają matematyczne opisanie za ich pomocą lokalizacji każdego obiektu w przestrzeni. W pierwszym dziale klasy 6 szkoły podstawowej uczeń poznaje tajniki określania współrzędnych dzięki szerokości i długości geograficznej.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Współrzędne w geografii

I Szerokość i długość geograficzna

Co znajdę w tym temacie?
  • Pojęcie siatki geograficznej – układu południków i równoleżników
  • Półkule na Ziemi i kierunki Świata
  • Pojęcie szerokości i długości geograficznej
  • Zasady określania współrzędnych geograficznych punktu na globusie i na mapie
  • Zastosowanie odbiornika GPS do określania położenia punktu w terenie

II Współrzędne geograficzne – ćwiczenia

Co znajdę w tym temacie?
  • Określanie współrzędnych punktu na uproszczonej siatce
  • Określanie położenia punktów na globusie i na różnych rodzajach map
  • Odnajdywanie obiektów na mapie na podstawie współrzędnych
  • Obliczanie rozciągłości geograficznej obiektów – południkowej i równoleżnikowej

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W opracowaniu.