Pojęcie krajobrazu ma swoją definicję naukową, daleką jednak od jego powszechnego postrzegania. Samych krajobrazów jest wiele rodzajów, wśród nich są zarówno elementy środowiska naturalnego jak i pochodzenia antropogenicznego. Ważnym elementem nauki o krajobrazach są pełnione przez nie funkcje.