Gospodarka światowa to trzeci dział drugiej klasy liceum 4-letniego. Zawiera informacje o globalizacji, podziale gospodarki na sektory i zmianie ich roli w skali czasu, porusza kwestie gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego, kapitału ludzkiego i handlu międzynarodowego.