Świat w XXI wieku wraz z rosnącą liczbą ludności zmaga się także z rosnącą liczbą wyzwań politycznych. W ich obrębie są nowe państwa, konflikty, terroryzm, integracja i dezintegracja, a także skutki tych wszystkich procesów, istotne dla procesów społeczno-gospodarczych.