Świat w XXI wieku wraz z rosnącą liczbą ludności zmaga się także z rosnącą liczbą wyzwań politycznych. W ich obrębie są nowe państwa, konflikty, terroryzm, integracja i dezintegracja, a także skutki tych wszystkich procesów, istotne dla procesów społeczno-gospodarczych.

Spis tematów (kliknij na temat, aby przejść do strony)

 

Problemy środowiskowe Świata

I Przemiany polityczne w XXI wieku

Co znajdę w tym temacie?
 • Globalna sytuacja polityczna
 • Nowe państwa na Świecie
 • Problemy nowych państw
 • Inne zmiany na mapie politycznej świata

II Przemiany ustrojowe i gospodarcze w Europie

Co znajdę w tym temacie?
 • Blok wschodni przed 1989 r.
 • Załamanie bloku wschodniego w latach 1989-1991
 • Skutki polityczne transformacji ustrojowej
 • Skutki gospodarcze transformacji ustrojowej
 • Skutki społeczne transformacji ustrojowej

III Problemy Unii Europejskiej

Co znajdę w tym temacie?
 • Historia integracji europejskiej po II Wojnie Światowej
 • Problemy funkcjonalne Unii Europejskiej
 • Zagrożenia polityczne dla Unii Europejskiej
 • Nierówności społeczno-gospodarcze w Unii Europejskiej
 • Wyzwania współczesnego Świata a Unia Europejska

IV Terroryzm na Świecie

Co znajdę w tym temacie?
 • Pojęcie terroryzmu
 • Przyczyny terroryzmu
 • Wielowymiarowe skutki terroryzmu
 • Obszary zagrożenia terroryzmem
 • Terroryzm w Europie

V Cywilizacja Zachodnia a Cywilizacja Islamu

Co znajdę w tym temacie?
 • Cechy Cywilizacji Zachodniej i Cywilizacji Islamu
 • Porównanie Cywilizacji Zachodniej i Cywilizacji Islamu
 • Relacje Zachód-Islam

 

Słownik

Przejdź do słownika (kliknij)

Aparat pojęciowy w tym dziale (kliknij aby rozwinąć definicję):

W przygotowaniu.