Londyn i Paryż są największymi oprócz Moskwy europejskimi metropoliami miejskimi. Odgrywają one nie tylko rolę mieszkaniową, ale pełnią ważne funkcje administracyjne i społeczno-gospodarcze. Miasta te wykazują wobec siebie pewne podobieństwa, ale też istotne różnice.