Londyn i Paryż są największymi oprócz Moskwy europejskimi metropoliami miejskimi. Odgrywają one nie tylko rolę mieszkaniową, ale pełnią ważne funkcje administracyjne i społeczno-gospodarcze. Miasta te wykazują wobec siebie pewne podobieństwa, ale też istotne różnice.

Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów)


Ludność i gospodarka Europy

III Wielkie miasta Europy – Londyn i Paryż

1. Największe miasta Świata i Europy

Niektóre wielkie miasta na Świecie, potrafią liczyć więcej mieszkańców niż państwa średniej wielkości. Największa aglomeracja na Ziemi – Tokio – ma nawet liczbę ludności zbliżoną do całej Polski. Tak wielkich metropolii jest niewiele – większość z nich znajduje się w Azji.

Największą aglomeracją miejską na Świecie niezmienne od lat pozostaje Tokio w Japonii

Źródło: Morio; https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities#/media/File:Skyscrapers_of_Shinjuku_2009_January.jpg

Istnieje problem z dokładnym, precyzyjnym wskazaniem liczby ludności niektórych z największych miast Świata. Czasami ze względu na specyficzne podziały administracyjne, niektóre z nich w oficjalnych granicach liczą relatywnie niewiele osób. Z tego powodu w statystykach globalnych często zamiast liczby ludności miasta, podaje się liczbę ludności obszaru zurbanizowanego czyli aglomeracji danego miasta (centrum wraz z otaczającymi, przyległymi jednostkami administracyjnymi).

Największe miasta Świata (aglomeracje – obszary zurbanizowane) w 2022 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Na tle wielkich Światowych aglomeracji miasta europejskie wypadają bardzo skromnie. :Londyn i Paryż ledwo przekraczają (licząc obszar zurbanizowany) 10 milionów mieszkańców. Choć są to wielkie miasta, w globalnym rankingu zajmują odpowiednio 28 i 37 miejsce. W Europie więcej jest bowiem miast średnio-dużych, kilkuset tysięcznych. W Europie dominuje zresztą Moskwa z ponad 17 milionami mieszkańców. Warto zauważyć, że istnieją duże rozbieżności co do liczebności Londynu i Paryża, a obie aglomeracje mają podobną liczbę ludności. Dla porównania Warszawa – największe miasto w Polsce liczy obecnie niecałe 1,8 mln mieszkańców. Daje to (około) 12 miejsce w Europie.

Największe miasta Europy (aglomeracje – obszary zurbanizowane) w 2022 r. – znacznie mniejsze niż wielkie metropolie Świata (zachowano skalę dla porównania)

Źródło: Opracowanie własne.

2. Londyn i Paryż – podobieństwa

Londyn i Paryż to dwa miasta w Europie Zachodniej o podobnej liczbie ludności, które pod tym względem w Europie ustępują tylko Moskwie, dalece wyprzedzając kolejne miasta – Madryt, Petersburg, Barcelonę czy Berlin.

Londyn i Paryż – otoczenie i układ urbanistyczny w Google Maps – kliknij, aby powiększyć

Źródło: Google Maps

Oba miasta pełną funkcję stołeczną – są siedziba rządów odpowiednio Wielkiej Brytanii i Francji. Oba odgrywają także bardzo istotną rolę gospodarczą. Stanowią nie tylko ważne ośrodki przemysłowe, ale też metropolie miejskie o międzynarodowym znaczeniu.

Główne podobieństwa Londynu i Paryża:

 • Cechują się podobną liczbą ludności – około 11-12 mln w obszarze zurbanizowanym.
 • Są stolicami i pełnią kluczową funkcję administracyjną w swoich krajach.

W Londynie znajduje się znany na całym Świecie parlament (Pałac Westminsterski – na zdjęciu) i pałac królewski, a symbolem miasta jest wieża Big Ben

Źródło: Terry Ott; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Houses_of_Parliament_in_2022_%28cropped%29.jpg/1920px-Houses_of_Parliament_in_2022_%28cropped%29.jpg
 • Mają olbrzymie znaczenie gospodarcze – generują dość podobny PKB wynoszący obecnie niewiele poniżej 1 biliona Euro (każde z nich).
 • Są ważnymi ośrodkami przemysłowymi i handlowymi, a także globalnym centrami transportu lotniczego (zarówno Londyńskie lotnisko Heathrow jak i Paryskie Charles-De-Gaulle obsługiwały przed wybuchem pandemii COVID-19 około 80 milionów pasażerów rocznie).

Londyn – Heathrow (na zdjęciu) jest największym lotniskiem w Europie pod względem liczby obsługiwanych pasażeów, ale tuż za nim jest Paryż – Charles-De-Gaulle

Źródło: Konstantin Von Wedelstaedt; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/London_-_Heathrow_%28LHR_-_EGLL%29_AN1572653.jpg
 • Miasta charakteryzuje podobny układ przestrzenny.
 • Londyn leży nad Tamizą, a Paryż nad Sekwaną, miasta cechuje też względnie podobny klimat.

Sekwana jest drugą największą rzeką Francji (widok z wieży Eiffela) – ponad dwukrotnie dłuższą od Tamizy, obie rzeki są jednak istotne dla położnych nad nimi miast – Paryża i Londynu

Źródło: Sergiy Galyonkin; https://www.flickr.com/photos/sergesegal/36843959153/
 • Miasta odgrywają olbrzymią rolę w kulturze – posiadają słynne na całym świecie budynki oraz obiekty techniczne i są niezwykle popularnymi kierunkami turystycznymi.

Wieża Eiffela jest symbolem Paryża i najbardziej znaną konstrukcją tego typu na Świecie

Źródło: Pedro Szekely; https://www.flickr.com/photos/pedrosz/27029805017/
 • Zarówno Paryż jak i Londyn są ważnymi globalnymi ośrodkami akademickimi – w Londynie mieści się London School of Economics a w Paryżu Uniwersytet Sorbony
 • Miasta mają charakter wielokulturowy – w Londynie i Paryżu zaczną część ludności stanowią migranci – w tym z dawnych kolonii (odpowiednio – Indii oraz Afryki).

3. Londyn i Paryż – różnice

Mimo wielu podobieństw, między oboma miastami są istotne różnice. Wynikają one przede wszystkim z odmiennych kierunków rozwoju obranych przez rządy centralne obu krajów, jak również w stopniu zglobalizowania obu miast. Londyn jest jednak miastem o wiele bardziej międzynarodowym niż – pełny turystów ale jednak Francuski – Paryż.

Główne różnice między Londynem i Paryżem:

 • Londyn i Wielka Brytania po Brexicie są w znacznym stopniu niezależne od polityki europejskiej, z kolei Paryż jest stolicą Francji – jednego z najważniejszych państw Unii Europejskiej. Ma to swoje odzwierciedlenie w stosowanych walutach – Funcie Brytyjskim w Londynie i Euro w Paryżu.

Paryż jest największym miastem Unii Europejskiej i jednym z dwóch – obok Berlina – centrów europejskiej polityki

Źródło: Yann Caradec
 • Mimo rozwoju w Paryżu dzielnicy biznesowej Defense, to Londyńskie City jest jednym z najważniejszych centrów finansowych Świata. W mieście funkcjonuje potężna giełda, wydawane jest też wiele czasopism ekonomicznych n. Financial Times. Miasto jest też siedzibą ważnych banków – Lloyd’s czy Bank of England.

City (po prawej) w Londynie to najważniejsza dzielnica finansowa w Europie

Źródło: Ilya Grigorik; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/London_Skyline_%28125508655%29.jpeg/1920px-London_Skyline_%28125508655%29.jpeg
 • Londyn w przeciwieństwie do Paryża posiada bezpośredni dostęp do morza za sprawą rozległego estuarium Tamizy. Umożliwia to łatwy transport towarów z i do miasta. Dostosowano do tego także most Tower Bridge (na zdjęciu powyżej) – który jest mostem zwodzonym.

Paryż jest bez wątpienia miastem muzeów – w samym centrum miasta znajduje się Luwr – jedno z najważniejszych muzeów Świata o ponad 300 000 zgromadzonych dzieł sztuki na olbrzymiej powierzchni 60 000 m2

Źródło: Benh LIEU SONG; https://en.wikipedia.org/wiki/Louvre#/media/File:Louvre_Museum_Wikimedia_Commons.jpg
 • Choć zarówno Londyn i Paryż są niezwykle popularne wśród turystów – przewaga leży po stronie Paryża. Miasto słynie na całym Świecie z wielu atrakcji kulturalnych, zabytków i muzeów, a miasto jest także uważane za Światową stolicę mody.

Przed pożarem w 2019 r., Katedra Notre Dame – symbol religii katolickiej we Francji – była najczęściej odwiedzanym muzeum w Paryżu

Źródło: Ali Sabbagh; https://en.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris#/media/File:Notre-Dame_de_Paris,_4_October_2017.jpg
 • Paryż uchodzi za miasto-symbol miłości. Jest popularnym kierunkiem zakochanych, a zdjęcie na tle wieży Eiffela ma charakter symboliczny. Mówi się o tzw. „magii Paryża”. Z kolei w Londynie przeważa miłość do piłki nożnej, której Anglia jest ojczyzną.

Stadion Wembley jest centrum angielskiego futbolu i jedną z najważniejszych aren sportowych Świata – odbywają się tutaj także wydarzenia kulturalne np. koncerty. Obiekt może pomieścić do 80 000 kibiców podczas rozgrywek sportowych i do 100 000 osób w czasie koncertów

Źródło: Arne Müseler; https://en.wikipedia.org/wiki/Wembley_Stadium#/media/File:London_Wembley.jpg


 • Choć oba miasta mają charakter międzynarodowy to Londyn jest miastem o znaczącej przewadze migrantów. Obecnie nieco ponad 1/3 mieszkańców miasta to etniczni Brytyjczycy, a niewiele ponad 50% ludności Londynu stanowią osoby odmiany białej (europeidalnej), w tym liczni europejscy imigranci m.in. ponad 100 tys. Polaków. W Paryżu 75% ludności stanowią rdzenni Francuzi, a imigranci z dawnych afrykańskich kolonii nie przekraczają 10% ludności miasta. Przejawem międzynarodowości Londynu jest także wybór Sadiqa Khana – muzułmanina pochodzenia Pakistańskiego na burmistrza miasta w 2016 r.

Porównanie struktury etnicznej ludności Londynu (po lewej) i Paryża (po prawej) – kliknij, aby powiększyć

Źródło: Opracowanie własne.

Zainteresował Cię ten temat?
Sprawdź bardziej rozbudowane opracowania o podobnej tematyce (dla liceum ogólnokształcącego):