Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe do wydawanego podręcznik „To nasz świat” oraz towarzyszącego mu zeszytu ćwiczeń, przygotowało bogate uzupełnienie oferty w postaci tzw. obudowy dydaktycznej. Na prośbę wydawnictwa dokonaliśmy recenzji produktów i z pełnym przekonaniem zachęcamy do ich wykorzystania w czasie pracy w szkole.