Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe do wydawanego podręcznik „To nasz świat” oraz towarzyszącego mu zeszytu ćwiczeń, przygotowało bogate uzupełnienie oferty w postaci tzw. obudowy dydaktycznej. Na prośbę wydawnictwa dokonaliśmy recenzji produktów i z pełnym przekonaniem zachęcamy do ich wykorzystania w czasie pracy w szkole.

To nasz świat – Obudowa dydaktyczna GWO do klasy 5

Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, Gdańskie Wydawnictw Oświatowe przygotowało w swojej ofercie nowy podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej z geografii – To nasz świat. Jego uzupełnieniem jest zeszyt ćwiczeń. Oba produkty wprowadzane są na rynek od roku szkolnego 2024/2025. Mieliśmy przyjemność je zrecenzować oraz wysoko ocenić. Są to bezdyskusyjnie wyroby godne polecenia. Warto odnotować, że w przygotowaniu jest także kontynuacja (zarówno podręcznika jak i zeszytu ćwiczeń) – do klasy 6, 7, 8. Podręcznik GWO „To nasz świat” autorstwa Mateusza Gańskiego i Julii Podlewskiej jest produktem dotacyjnym co oznacza, że uczniowie szkoły podstawowej otrzymają go za darmo, jeżeli nauczyciel dokona jego wyboru.

Dla wsparcia pracy nauczyciela Wydawnictwo przygotowało także zasobną obudowę dydaktyczną. W jej skład wchodzą:

  • Multipodręcznik o dużym stopniu interaktywności;
  • Różnorodne karty pracy dostosowane do zagadnień tematycznych;
  • Filmy edukacyjne do wyświetlenia w czasie lekcji;
  • Gotowe prezentacje dla nauczyciela, utworzone na podstawie fragmentów podręcznika;
  • Sketchnotki (z podręcznika) dostępne jako osobny materiał do pobrania;
  • Proponowane sprawdziany – zarówno w wersji edytowalnej jak i gotowej do druku wraz z kluczem odpowiedzi;
  • Będący jeszcze w przygotowaniu – generator sprawdzianów

Całość obudowy dydaktycznej cechuje różnorodność i wysoka jakość. Obejmuje ona zarówno materiały do pracy bieżącej nauczyciela, samodzielnej pracy ucznia jak również formy powtarzania i sprawdzania wiedzy. W naszej ocenie przygotowana oferta uzupełniająca to kolejny cenny argument przemawiający za wyborem serii To nasz świat do nauki geografii w szkole podstawowej.

Interaktywny Multipodręcznik

To kluczowy element obudowy dydaktycznej, umożliwiający wyświetlanie jego fragmentów podczas lekcji. Klikając tutaj, można samodzielnie zapoznać się z wersją demonstracyjną na podstawie pierwszego rozdziału „Lądy i oceany”.

Wersja demonstracyjna Multipodręcznika umożliwia zapoznanie się z pierwszym rozdziałem

Źródło: https://preview-multipodreczniki.apps.gwo.pl/demos/114d4c63-7a6d-4070-a259-c830d032f9e8

Idea produktu polega na możliwości wyświetlania osobno jego poszczególnych fragmentów – map, tekstów, zdjęć czy zadań. Dodatkowo w tekście podlinkowane są odpowiadające wybranym zagadnieniom materiały np. dedykowane do nich karty pracy, filmy edukacyjne czy gotowe prezentacji. W ten sposób za pomocą jednego kliknięcia można przenosić się do kolejnych elementów obudowy dydaktycznej związanej bezpośrednio z realizowanym tematem (omówiono je w dalszej części tekstu), albo wyświetlić dodatkowe informacje. Wszystkie elementy treści są również klikalne i możliwe jest ich powiększenie i odrębne wyświetlenie.

Przykładowy temat zawiera liczne elementy klikalne odnoszące do kolejnych elementów obudowy dydaktycznej oraz klikalne elementy możliwe do osobnego wyświetlenia

Źródło: https://preview-multipodreczniki.apps.gwo.pl/demos/114d4c63-7a6d-4070-a259-c830d032f9e8

W samej treści Multipodręcznika umieszczono także dodatkowe wskazówki (komentarze autorów treści) dotyczące prowadzenia lekcji oznaczone na zdjęciu poniżej. Są to cenne sugestie dotyczące metod realizacji wybranych tematów i zagadnień. Dodano także narzędzie umożliwiające rysowanie i zapisywanie własnych dodatkowych elementów na osobnej, czystej „tablicy”. 

Pola komentarzy po kliknięciu umożliwiają zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi formy ciekawej pracy na lekcji geografii podczas realizacji wybranego zagadnienia

Źródło: https://preview-multipodreczniki.apps.gwo.pl/demos/114d4c63-7a6d-4070-a259-c830d032f9e8

Karty pracy dostosowane do zróżnicowanych zagadnień

W ramach uzupełnienia oferty samodzielnej pracy ucznia (lub wspólnie z nauczycielem podczas lekcji), przygotowano karty pracy o zróżnicowanej tematyce. Są one także bezpośrednio umiejscowione w opisanym wcześniej multipodręczniku, tuż przy fragmencie treści do którego się odnoszą. Każdy zainteresowany może zapoznać się z kilkoma demonstracyjnymi kartami pracy na stronie internetowej wydawnictwa. Materiał podzielono na trzy grupy:

  • Czas na mapę – to zbiór zadań do każdej mapy zawartej w podręczniku. Ich wykonanie wymaga jednoczesnej pracy z wybraną mapą. Pozwalają one podnieść umiejętności ucznia z zakresu czytania i analizowania mapy. Zadowoleni z takiego elementu powinni być zwłaszcza Ci nauczyciele, którzy biorą pod uwagę udział ucznia w konkursach wiedzy geograficznej np. Wojewódzkim Konkursie Kuratoryjnym.

Czas na mapę to typ karty pracy (fragment jednej z nich poniżej) skoncentrowany na podnoszeniu praktycznych umiejętności pracy z mapami zawartymi w podręczniku

Źródło: https://gwo.pl/przedmioty/geografia/karty-pracy/
  • Czas na działanie – to typowa karta pracy o formule powtórzeniowej i uzupełniającej treści z lekcji. Ich wykonanie możliwe jest z wykorzystaniem podręcznika lub innych źródeł (zewnętrznych), a podstawowym celem – utrwalenie wiedzy ucznia. Docenią je nauczyciele, którzy poszukiwać będą kolejnych – poza zeszytem ćwiczeń – zadań powtórkowych.

Czas na działanie (fragment poniżej) to klasyczne zadania utrwalające, których formuła jest nieco bardziej odtwórcza z uwagi na zaplanowaną ich funkcję powtórkową

Źródło: https://gwo.pl/przedmioty/geografia/karty-pracy/
  • Czas na odkrywanie – to z kolei chyba propozycja najciekawsza i najbardziej nieoczywista. Konstrukcja karty pracy oparta jest o wiodący fragment źródłowy np. wspomnienia lub zapiski z podróży (tekstowe lub tekstowo-graficzne), do którego przygotowano zestaw rozwijających zadań. W ten sposób autorom podręcznika udało się niejako „przemycić” treści (częściowo) wykraczające poza podstawę programową i rozwijające zainteresowania. To właśnie ten zestaw stał się naszym zdecydowanym faworytem i na pewno znajdzie swoich fanów wśród nauczycieli, którzy poszukują dodatkowych zadań dla uczniów ambitnych i zainteresowanych przedmiotem.

Czas na odkrywanie to najbardziej nieoczywista i tym samym najciekawsza propozycja – pozwala na rozwiązywanie zadań do przygotowanego materiału źródłowego (przykład poniżej), rozwijającego dodatkowe zainteresowania ambitnych uczniów

Źródło: https://gwo.pl/przedmioty/geografia/karty-pracy/

GWO przygotowało także karty pracy dostosowane do uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE). Są to zarówno takie, które dedykowane są uczniom ze spektrum autyzmu jak również i tych z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Co istotne, do tego problemu zaproponowano bardzo poważne podejście, znacząco wykraczające poza standardową „zmianę czcionki”. W wersji demonstracyjnej nauczyciel ma możliwość porównania kart pracy z tematu „Krajobraz nadmorski” w wersji standardowej jak i tej dedykowanej uczniom ze SPE.

Filmy, prezentacje, sketchnotki

Kolejnymi elementami ubogacającymi ofertę serii To nasz świat oraz ułatwiającymi nauczycielowi prace, są rozmaite materiały dodatkowe. W tej grupie warto wymienić filmy edukacyjne. W tej chwili w ofercie demonstracyjnej dostępny jest pierwszy z nich, poświęcony Układowi Słonecznemu. Można się z nim zapoznać w tym miejscu. Funkcją filmów jest oczywiście demonstrowanie zagadnień wymagających wizualizacji oraz wyjaśnianie zagadnień za pomocą obrazu i lektora. Przygotowywane filmy mają formułę krótkich (kilkuminutowych) animacji poświęconych konkretnym zagadnieniom.

W erze podcastów i popularności Tiktoka krótkie filmiki tematyczne mają szansę zainteresować i przyciągnąć ucznia, mogą też stanowić urozmaicenie prowadzonej lekcji

Źródło: https://gwo.pl/przedmioty/geografia/filmy-przyblizamy-wszechswiat/

To co z całą pewnością docenią z kolei nauczyciele, to gotowa do wyświetlenia podczas lekcji prezentacja obejmująca dany temat. Wydawnictwo zadbało tym samym o komfort i wygodę pracy, pozwalając nauczycielowi zająć się po prostu skutecznym przekazywaniem wiedzy, przygotowując gotowy do wyświetlenia materiał. Prezentacje przygotowano co prawda tylko dla wybranych tematów, które uznano za warte rozszerzenia ponad treści podstawowe, niemniej jednak z całą pewnością zmniejszą one obciążenie nauczyciela pracą „w domu”. Z ofertą prezentacji można zapoznać się w tym miejscu. Takie materiały okażą się także przydatne w sytuacji, gdy treści podstawowe udało się już zrealizować i pojawiła się okazja do poruszenia dodatkowych wątków. W wersji demonstracyjnej mamy możliwość zapoznania się z jedną prezentacją dot siatki geograficznej.

W czasach gdy prezentacja jest podstawową prowadzeniu lekcji wielu nauczycieli, takiego materiału nie mogło zabraknąć w ofercie obudowy dydaktycznej do podręcznika GWO

Źródło: https://gwo.pl/przedmioty/geografia/prezentacje/

GWO pomyślało nie tylko o nauczycielach, ale także o uczniach. Sketchnotki, które dostępne są w podręczniku, można także pobrać osobno, np. jako dodatkową notatkę do wydrukowania i rozdania uczniom po lekcji. Wszystkie są dostępne tutaj. Przygotowano ich 6. Stanowią one atrakcyjne i bardzo obecnie popularne narzędzie systematyzujące, przypominające znane niegdyś z gimnazjów „nacobezu”. Z całą pewnością mocną stroną takiego materiału jest jego forma słowno-graficzna, wartościowa w panującej obecnie „epoce obrazkowej”. Miłym ukłonem ze strony wydawnictwa jest nieodpłatne ich udostępnienie także dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z serii i nie mają dostępu do treści przeznaczonych dla nauczycieli, którzy wybrali podręcznik To nasz świat.

Sketchnotki cieszą się obecnie dużą popularnością, z tego powodu warto rozważyć ich wykorzystanie jako narzędzia powtórzeniowego

Źródło: https://gwo.pl/przedmioty/geografia/sketchnotki/

Ponieważ pliki sketchnotek mają formę obrazów graficznych typu .jpg, pewnym nieoczywistym wykorzystaniem mogłoby być udekorwanie ich wydrukowaną wersją (sugerowaną w kolorze) pracowni geograficznej, np. jeśli znajduje się w niej tablica korkowa.

Gotowe sprawdziany i generator testów

Jak przystało na solidne wydawnictwo, w ofercie obudowy dydaktycznej nie mogło zabraknąć bazy sprawdzianów oraz ich generatora. W wersji demonstracyjnej dostępnej tutaj, mamy możliwość zapoznania się z propozycją jednego testu obejmującego swoim zakresem dział pierwszy i drugi. Każdy sprawdzian obejmuje dwie grupy oraz zawiera klucz odpowiedzi. Jeżeli chodzi o sposób sformułowania zadań, jest on typowy i prawidłowy dla tego etapu edukacyjnego. To co ważne – testy są dostępne zarówno w wersji PDF gotowej od razu do druku jak i pliku .doc, umożliwiającym samodzielną edycję każdego sprawdzianu.

Nauczyciel nie w pełni usatysfakcjonowany treścią zadań może dokonać ich samodzielnej edycji dzięki udostępnieniu testów także w formie dokumentów tekstowych

Źródło: https://gwo.pl/przedmioty/geografia/sprawdziany/

Warto chwilę poświęcić także przygotowanym kluczom odpowiedzi. Widać tutaj rękę czynnych nauczycieli geografii, ponieważ nie jest to prostu wykaz prawidłowych odpowiedzi, ale zaproponowano także nieco bardziej szczegółowy model oceniania każdego z zadań.

W kluczu odpowiedzi do proponowanych testów jasno wskazano w jaki sposób przyznawać punkty za poszczególne odpowiedzi

Źródło: https://gwo.pl/przedmioty/geografia/sprawdziany/

Kolejnym istotnym narzędziem jest generator testów. Każdy może samodzielnie sprawdzić jego możliwości klikając tutaj. Generator będzie bezpłatny dla nauczycieli, którzy wybiorą serię To nasz świat.

Proste w obsłudze i działające ekspresowo narzędzie pozwoli każdemu nauczycielowi ułożyć test za pomocą kilku kliknięć z wybranej bazy gotowych zadań

Źródło: https://generatorsprawdzianow-geografia.apps.gwo.pl/token:BbOhYjcpr5Ojrgkl

Generator umożliwia nie tylko komponowanie zadań z bazy istniejących zbiorów, ale także wykorzystanie i własną edycję gotowych zestawów. Narzędzie pozwala m. in. żonglować kolejnością zadań czy miejscem na wykonanie ewentualnych obliczeń. Zawiera także informacje o liczbie zadań i zajmowanej liczbie stron. Wyposażono je także w podgląd wydruku jak również klucz odpowiedzi możliwy do odrębnego wydrukowania. Narzędzie to jest proste w obsłudze i intuicyjne, pozwala w łatwy sposób ułożyć test obejmujący wszystkie lub wybrane zagadnienia merytoryczne.

Bogactwo rozmaitości

Zapoznanie się z ofertą obudowy dydaktycznej przygotowanej do podręcznika To nasz świat było dla nas bardzo przyjemnym doświadczeniem. GWO postanowiło mocno dopieścić swój najnowszy produkt, zapewniając olbrzymie wsparcie nauczycielowi, które zdecyduje się pracować z produktem do klasy piątej oraz z całą serią. Zaproponowano materiały dedykowane pracy w klasie, samodzielnej pracy ucznia, jak również ułatwiającej funkcjonowanie nauczycielowi. Obudowa cechuje się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale także dużą rozmaitością oferowanych materiałów. Warto więc wziąć pod uwagę jej wykorzystanie przygotowując swoje lekcje geografii jak również uwzględnić ten cenny argument decydując o wyborze podręcznika do geografii dla klasy piątej.

Tymczasem przypominamy także naszą recenzję podręcznika, którą mieliśmy przyjemność zrealizować kilka tygodni temu (kliknij aby przejść).

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą recenzją zeszytu ćwiczeń, którą wykonaliśmy kilka tygodni temu (kliknij aby przejść).