Większość zjawisk przyrodniczych na naszej planecie ma charakter strefowy, tzn. układa się na mapie w formie pasów tworzących układ przestrzenny na wybranych szerokościach geograficznych. Obejmuje to przede wszystkim zjawiska klimatyczne.