Pokrywa glebowa Polski jest typowa dla klimatu umiarkowanego przejściowego i obszaru znajdującego się pod wpływem zlodowaceń. Jakość gleb jest przeważnie średnia lub słaba. Inaczej przedstawia się roślinność – mimo obecności w strefie lasów liściastych i mieszanych, w Polsce dominują bory.